Coalitiepartijen: € 25.000 bijdrage voor Voedselbank Zuid Limburg

De coalitiepartijen Burgerbelangen, PvdA, VVD Kirchroa, Ouderenparij en Lokaal Alternatief hebben een initiatiefvoorstel ingediend om een waarderingsbijdrage te leveren aan de Voedselbank Zuid-Limburg van € 25.000,- over de periode 2014 t/m 2018

Voedselbank Zuid Limburg

De partijen geven aan dat het in principe een onwenselijke situatie is dat burgers in een welvarend land als Nederland afhankelijk zijn van de voedselbank maar dat er niettemin in Kerkrade burgers zijn die om uiteenlopende redenen in deze situatie terecht zijn gekomen.

De gemeente Kerkrade doet er alles aan om de afhankelijkheid van deze voorziening te beperken door o.a. betrokken burgers door middel van begeleiding vanuit de één gezin, één plan, één regiseur benadering zo snel mogelijk uit deze situatie te halen.

Vooruitlopend op de besluitvorming van de Parkstad gemeenten wordt er aan de Voedselbank Zuid Limburg een waarderingsbijdrage van € 5.000 per jaar voorgesteld. Tevens wordt de verantwoordelijk portefeuillehouder opgeroepen om met de overige Parkstadgemeenten tijdelijke steun te bespreken alsook de Kerkraadse supermarkten opgeroepen om voedsel bij te dragen bij onvoldoende aanbod voor de Voedselbank.

Oppositiepartijen SP, Ons Kerkrade en Groen Links vinden dit niet ver genoeg gaan en dienen een voorstel in voor een structurele financiering van € 100.000,-

Tijdens de gemeenteraad van 25 februari zal het voorstel op de agenda staan.

De Hootsere Keet!

Na de spontane Facebook actie van Marcel Mahr in 2013 met een opbrengst van meer dan € 7.000,= is er inmiddels en heuse stichting “Kirchroa vuur Kirchroa” opgericht.

kirchroa vuur kirchroa

Op zaterdag 13 december zal op de Markt de “Hootsere Keet” plaats vinden. Zoals Radio 3FM reeds jaren het Glazen Huis organiseert zal in Kerkrade een soortgelijk evenement georganiseerd worden echter wel gekleed in een Kerkraads jasje , vandaar de naam.

Van 10.00 tot 20.00 zullen er lokale DJ’s plaats nemen achter de draaitafel. Men kan ook hier voor een zelf te bepalen bedrag een plaatje aanvragen.  Om zo veel mogelijk geld binnen te halen voor het goede doel zullen er ook mooie giften geveild worden.

Het is uiteraard de bedoeling om zo veel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Na de voedselbank zal dit jaar gekozen worden voor diversen stichtingen welk zorg dragen voor mensen die het niet altijd even breed hebben. Het bedrag zal omgezet worden in een kerstpakket met bruikbare artikelen. De doelstelling is minimaal 200 pakketten twv € 50,=

Meer informatie op www.kirchroavuurkirchroa.nl