Roda JC hervat deel huurbetalingen!

Vanavond heeft Algemeen Directeur Wim Collard van Roda JC een korte update van haar situatie gegeven aan de Raadscommissie Algemene Zaken en Middelen (AZM).

Frank Demouge

Roda JC is in december ingedeeld in de categorie 1 en heeft dientengevolge op 27 februari j.l. een Plan van Aanpak ingediend bij de KNVB wat erin voorziet om uiterlijk binnen 8 meetmomenten (bijna 3 seizoenen) terug te keren in de Eredivisie en nog belangrijker terug te keren in categorie 2 van de KNVB. In juli zal Roda JC een gedetailleerde update geven van de stand van zaken.

Ondanks de precaire financiële situatie heeft Roda het verzoek tot “gebaar” van de Gemeenteraad opgepakt en doet een “verantwoorde” toezegging om per 1 maart maandelijks € 50.000,= aan huur over te maken aan de Stadion B.V. waarmee in ieder geval minimaal € 600.000,- van de € 800.000,- aan jaarlijkse huurpenningen worden voldaan.

Dit betekent volgens Wethouder Schneider (VVD) dat hiermee de Stadion BV aan haar renteverplichtingen kan voldoen en er dus geen geld vanuit de Gemeente Kerkrade bijgepast hoeft te worden. Voor het verschil blijft het verzoek tot tijdelijk uitstel van betaling staan.

De commissie is gematigd positief over het “gebaar” dat Roda JC hiermee afgeeft. De VVD Kirchroa vraagt zich af hoe hard deze “verantwoorde” toezegging is. De SP en Ons Kerkrade geven aan dat geen sprake kan zijn van een “gebaar” maar een plicht! Roda JC geeft aan dat de voltallige Raad om een “gebaar” heeft gevraagd en Roda JC hiermee naar beste vermogen aan dit verzoek tegemoet komt.

Wethouder Schneider geeft op vragen van het CDA aan dat volgens de KNVB benchmark de huur voor Roda JC te hoog is, maar dat de Gemeente Kerkrade vasthoudt aan de door een onafhankelijk taxateur vastgestelde 8 ton omdat er in geen geval sprake zou mogen zijn van ongeoorloofde staatssteun. Tenslotte geeft Schneider nogmaals aan dat de huurachterstand hoe dan ook voldaan zal moeten worden.

Alle fracties geven aan het voorstel tot uitstel van betaling van het resterende huurdeel in beraad te nemen en verwachten vervolgens uiterlijk in juli een plan van aanpak voor het wegwerken van de achterstand die aan het einde van 2015 dan € 300.000 zou bedragen.

In de Raadsvergadering van 25 maart zal het verzoek tot uitstel van betaling op de agenda staan.

Roda JC geeft inzicht in financiële situatie

Vanavond heeft Dhr. Wim Collard namens Roda JC de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen van de Gemeente Kerkrade geïnformeerd over de huidige stand van zaken.

Roda JC 100 Jaar

 

 

 

 

Allereerst wordt aangegeven dat Roda complimenten krijgt voor het gedrag van haar supporters tijdens uitwedstrijden. Zowel tijdens de uitwedstrijd bij Telstar als in Volendam was de politie lovend over het goede gedrag van de Roda supporters.

De huurachterstand van € 680.000,= is in juli op € 80.000,= na voldaan en dit laatste bedrag wordt in afstemming met de gemeente voldaan. De volgende betaling van € 400.000 dient in januari betaald te worden. Wethouder Schneider gaf complimenten voor de grote metamorfose die Roda na degradatie ondergaan heeft en de focus en prioriteit op het nakomen van de afspraken met de gemeente ten aanzien van de huurbetalingen.

De doelstelling blijft dit seizoen promoveren en vervolgens weer structureel meedoen in de Eredivisie.

Het resultaat  over seizoen 13/14 is negatief en in ieder geval groter dan het begrootte verlies van € 600.000. Ook de begroting 14/15 is niet sluitend. Voor het lopende seizoen zijn er € 8,1 miljoen aan de kostenkant tegen € 6,9 miljoen aan inkomsten. Kortom een tekort van € 1,2 miljoen. Desondanks is Roda JC Kerkrade door de KNVB in categorie 2 ingedeeld omdat aangetoond is dat aan de verplichtingen voldaan kan worden.

De omzetdaling komt door € 400.000 aan minder wedstrijdbaten bij thuiswedstrijden, € 1,2 miljoen aan minder sponsorgelden en € 1,5 miljoen aan lagere TV-gelden. De kosten zijn gedaald door € 1,8 miljoen aan minder spelerssalarissen en € 800.000 minder overige personeelskosten maar daarbij wel € 500.000 meer kosten door het uitbesteden van de commerciële activiteiten aan Sportfive. Hierdoor is er volgens Collard meer commerciële slagkracht dan als dit niet gebeurd was. Desondanks is er nog geen nieuwe shirtsponsor gevonden.

Men is blij met de publieke belangstelling die hoger is dan de begrootte aantallen van 6.000 seizoenskaarten en gemiddeld 7.500 bezoekers. Er wordt gehoopt dat de gemiddeld 10.000 bezoekers gehandhaafd kunnen worden waardoor de wedstrijdbaten minder negatief kunnen zijn als begroot.

Geld dat beschikbaar komt bij mogelijke promotie zal niet volledig naar selectie gaan, maar vooral naar het creëren van een structureel sluitende begroting. Mocht promotie niet behaald worden, dan zal Roda JC de begroting verder moeten laten dalen. Ondanks verder dalende spelerssalarissen zullen dan ook de sponsorinkomsten sterk teruglopen.

Er wordt flink energie gestoken in de jeugdopleiding en voetbalacademie, en hierin ook meer geld geïnvesteerd, mede door de samenwerking met Frits Schrouff.  Met Brian Jacobs is er bovendien alweer de volgende speler uit de eigen jeugd die regelmatig speelt. De Raadscommissie sprak hier breed lof over.

Tenslotte gaf Collard aan dat klantenbinding bovenaan staat. Een voorbeeld is het na thuiswedstrijden toelaten van jeugd op het veld, maar uiteraard ook de prestatie van het eerste elftal is hier behoorlijk van invloed op. Doelstelling is om Roda terug te krijgen in de harten!

Betalingsachterstand Roda JC, forse ingrepen én ontslagen verwacht. Begroting naar € 6,1 miljoen

Vanavond heeft wethouder Schneider de Commissie Algemene Zaken & Middelen geïnformeerd over een huurachterstand van Roda JC.  Een achterstand van inmiddels € 280.000 aan huur en belastingen en op 1 juli moet er een volgende € 400.000 voldaan worden terwijl de bankrekening leeg lijkt.

Roda stadion

Er werd door Dhr. Stijns (Directeur Stadion), Dhr. Collard (Financieel manager Roda JC) en Dhr. Janssen (Voorzitter RvC) een toelichting op de ontstane situatie gegeven.  Dhr. Stijns gaf een toelichting op de stand van zaken betreffende de ontvlechting van stadion van Roda die volop gaande is. Hierna zal vervolgens  het optimaliseren van de exploitatie van het stadion moeten worden doorgezet door vooral meer multifunctionaliteit te realiseren. Hierbij wordt gedacht aan verhuur kantoren, meer evenementen, exploitatie parkeerplaatsen, maar ook kostenverlaging en multifunctionaliteit door overstap op kunstgras. Hierdoor meer inkomsten dan alleen de huur van Roda, en dan is er zicht op mogelijke (gedeeltelijke) verkoop aan investeerders van het stadion.

Dhr. Wim Collard gaf een toelichting op de situatie bij Roda JC. Er is door Roda tijdig, voor het verlopen van de deadline, geïnformeerd dat er minder betaald ging worden als gevolg van een liquiditeitstekort.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een plan van aanpak als gevolg van de degradatie. Binnen twee weken wordt er duidelijkheid gegeven over mogelijke gevolgen voor het personeel. Ontslagen om bedrijfseconomische redenen lijken daarbij onvermijdelijk. De selectie zal wijzigen naar een zogenaamde “Jupiler league ++” selectie waarbij gedwongen afscheid genomen zal worden van een groot aantal van de huidige spelers.

Er zal over het huidige seizoen een tekort van € 1,6 miljoen zijn in plaats van het begrote tekort van € 600.000.  De begroting zal teruglopen naar € 6,1 miljoen, hoofdzakelijk door terugloop van sponsor en media inkomsten.  Er wordt gerekend met gemiddeld 7.500 toeschouwers. Er wordt tevens uitgegaan van een gelijkblijvende huur van € 800.000 voor het stadion.

Er zijn géén transferopbrengsten in de begroting opgenomen en ook zijn er geen mogelijke investeringen van Nol Hendriks opgenomen. De gemeenste zal de eerste schuldeiser zijn die hieruit betaald zal worden.

Top 10 Historische wedstrijden Roda JC

Tijd voor een nieuwe (link) top 10. Roda JC staat op de 7e plek in de Eredivisie aller tijden en kent een zeer rijke historie. Nu Roda JC knokt tegen degradatie een aantal mooie video momenten uit deze mooie historie terughalen.

RodaJC beker

Hopelijk een motivatie voor de spelers om degradatie af te wenden:

1. Kampioenschap 1956 Rapid JC – N.A.C.  3-0
2. Bekerwinst 1997 Roda JC – Heerenveen 4-2
3. 4e Ronde Uefacup 2002 AC-Milan – Roda JC 0-1  
4. Laatste wedstrijd seizoen 1995 Roda JC – Feyenoord 5-0
5. Bekerwinst 2000 NEC – Roda JC 0-2
6. Europacup 2 1997  Roda JC – Hapoel beer Sheva 10-0
7. Handhaving Eredivisie 2013 Roda JC – Sparta Rotterdam 2-1
8. Europacup 1 1976 Roda JC – RSC Anderlecht 2-3
9. Competitie 2009 Feyenoord – Roda JC 2-3
10. Europacup 2 1989 Roda JC – Sredets Sofia 2-1

Er zijn ongetwijfeld nog tientallen mooie wedstrijden vergeten. Laat je favoriete Roda JC moment achter bij de reacties!

Prins va Kirchroa: Jorren I

Zondag 12 januari is Jorren Sentjens op een zonnige en met duizenden Kirchröadsjer vasteloavend jecke gevulde markt door d’r KVV 1936 geproclameerd tot 70ste Stadsprins van Kerkrade

Jorren1

Jorren Sentjens (22), zoon van Henk en Maryl Sentjens-Wiertz en broer van Thijmen, is inne Kirchröadsjer jong voor wie een jongensdroom uitkomt. Zijn oom Harm zal op 1 februari a.s. de Sjwatse Kater in ontvangst nemen.

Jorren woont aan de Poststraat in Kerkrade-centrum samen met Maxime Bonnie en is in het dagelijks leven werkzaam als intercedent bij Wiertz Personeelsdiensten. Hij is lid van Het Genootschap Heeren Hemeldraegers en van Vasteloavendvereniging Sjpriets11. In zijn vrije tijd zijn tennis en skiën zijn favoriete bezigheden. Jorren I is ook Roda JC supporter.

De kersverse stadsprins zal regeren met de waal en woape-sjpróch:

Tsezame hei, tsezame op d’r maat.

Tsezame hü, en tsezame bis – deep – in de naat.

FOTO: Jo Pöttgens

Leisure-Dome maakt Rodaboulevard nóg succesvoller

 

Leisuredome

Met het Leisure-Dome loopt het (industrie) terrein rondom het Roda JC stadion langzaam vol en biedt dit gebied naast veel grote winkels zoals Decathlon, Albert Heijn XL, Hornbach, Praxis Megastore en Toy Champ ook veel vertier.

Dit Leisure-Dome met een vloeroppervlak van in totaal 16.000m2 herbergt een megabioscoop met 8 zalen, een wokrestaurant (1.000 zitplaatsen), een kinderspeelparadijs, 20 bowlingbanen en de nieuwste vrijetijdshit: GlowGolf.  Daarnaast een indoor sportcentrum.

Daarnaast zijn er op de Roda boulevard uiteraard het Roda JC stadion, het Golden Tulip hotel, megadiscotheek Mixx en diverse restaurants en andere horecagelegenheden.

Opvallend hoe een combinatie van publiekstrekkers, goede bereikbaarheid en gratis parkeren meer ondernemers én meer bezoekers trekt!

Ik zou zeggen gebruik deze ingrediënten ook voor het centrumplan! De gemeente investeert fors in de bouw, nu doorpakken en tevens investeren in gratis parkeren, de buitenring en het faciliteren van ondernemerschap!

Website: Leisure Dome