Coalitiebesprekingen naar volgende fase

Burgerbelangen Kerkrade praat verder met PvdA, Lokaal Alternatief, VVD en de Ouderenpartij Kerkrade om te komen tot een nieuwe coalitie!

Verkiezingen

Informateur Huub Wiermans (Burgerbelangen) heeft afgelopen week met alle Kerkraadse politieke partijen gesproken en vervolgens gerapporteerd richting Burgerbelangen. De fractie van Burgerbelangen heeft haar voorkeur uitgesproken om verder te praten met PvdA, Lokaal Alternatief, VVD en de Ouderenpartij Kerkrade om te komen tot een nieuwe coalitie. Bij de verkiezingen is door de kiezer duidelijk gekozen voor lokale partijen en dit dient volgens Burgerbelangen dan ook tot uitdrukking te komen in de samenstelling van de coalitie. Bovendien wordt door deelname van PvdA en VVD de rechtstreekse ingangen op provinciaal en landelijk niveau gegarandeerd. Daarnaast is hiermee de continuïteit van belangrijke portefeuilles als financiën (VVD) en zorg (PvdA) gewaarborgd, hetgeen van belang is gelet op de enorme opgaven waarvoor de gemeente Kerkrade staat in de regeerperiode 2014-2018. Burgerbelangen, dat met 8 zetels ruimschoots de grootste partij is geworden in Kerkrade, gaat onder leiding van formateur Tim Weijers aan tafel met genoemde partijen met de intentie om te komen tot een coalitieakkoord.

Bron: persbericht Burgerbelangen (www.kerkrade.nl)

VVD Kirchroa op raadszeteljacht!

De VVD kirchroa zal inzetten op het lokaal gekleurde verkiezingsprogramma “Beter met visie”. In dit programma komen onder andere een betere infrastructuur, minder lasten, meer veiligheid, beter ondernemersklimaat en goede kwalitatieve voorzieningen aan de orde. Uiteraard staat de VVD Kirchroa voor meer dan alleen deze thema’s. Haar kandidaten zullen dit programma dan ook met veel passie aan de kiezers uitleggen. Naast het sterke programma en dito speerpunten zijn inmiddels ook de namen van de eerste 20 kandidaten bekend gemaakt:

 1. Schneider, Dion
 2. Groot de, Wim
 3. Iding, Jos
 4. Creusen, Roger
 5. Driessen, Hein
 6. Glenz, Tim
 7. Hanssen, Bjorn
 8. Griend van de, Astrid
 9. Riemens, Kevin
 10. Langen, Jocelyn
 11. Kerff, Peter
 12. Ingen van, Marjo
 13. Somers, Rachelle
 14. Scheeren, Roger
 15. Spapens, Vivian
 16. Becker, Frank
 17. Bisschops, Anja
 18. Essers, Bas
 19. Bloemen, Karin
 20. Essen van, Sabine

De VVD Kirchroa wil de Kerkraadse kiezer laten zien dat zij meer is dan een landelijke partij. Zij profileert zich dan ook als een lokaal georiënteerde politieke partij. Naast de inhoud van het verkiezingsprogramma is dit eveneens zichtbaar in de onlangs doorgevoerde naamsverandering: wat vroeger de VVD Kerkrade was is nu de VVD Kirchroa.

Met een verfrissende campagne die uitgaat van de eigen kracht en inzet van zowel de partij als haar kandidaten, verwacht de partij door te kunnen groeien naar meer dan de huidige twee raadszetels.

meer info op www.vvdkirchroa.nl 

VVD-team