Roda JC geeft inzicht in financiële situatie

Vanavond heeft Dhr. Wim Collard namens Roda JC de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen van de Gemeente Kerkrade geïnformeerd over de huidige stand van zaken.

Roda JC 100 Jaar

 

 

 

 

Allereerst wordt aangegeven dat Roda complimenten krijgt voor het gedrag van haar supporters tijdens uitwedstrijden. Zowel tijdens de uitwedstrijd bij Telstar als in Volendam was de politie lovend over het goede gedrag van de Roda supporters.

De huurachterstand van € 680.000,= is in juli op € 80.000,= na voldaan en dit laatste bedrag wordt in afstemming met de gemeente voldaan. De volgende betaling van € 400.000 dient in januari betaald te worden. Wethouder Schneider gaf complimenten voor de grote metamorfose die Roda na degradatie ondergaan heeft en de focus en prioriteit op het nakomen van de afspraken met de gemeente ten aanzien van de huurbetalingen.

De doelstelling blijft dit seizoen promoveren en vervolgens weer structureel meedoen in de Eredivisie.

Het resultaat  over seizoen 13/14 is negatief en in ieder geval groter dan het begrootte verlies van € 600.000. Ook de begroting 14/15 is niet sluitend. Voor het lopende seizoen zijn er € 8,1 miljoen aan de kostenkant tegen € 6,9 miljoen aan inkomsten. Kortom een tekort van € 1,2 miljoen. Desondanks is Roda JC Kerkrade door de KNVB in categorie 2 ingedeeld omdat aangetoond is dat aan de verplichtingen voldaan kan worden.

De omzetdaling komt door € 400.000 aan minder wedstrijdbaten bij thuiswedstrijden, € 1,2 miljoen aan minder sponsorgelden en € 1,5 miljoen aan lagere TV-gelden. De kosten zijn gedaald door € 1,8 miljoen aan minder spelerssalarissen en € 800.000 minder overige personeelskosten maar daarbij wel € 500.000 meer kosten door het uitbesteden van de commerciële activiteiten aan Sportfive. Hierdoor is er volgens Collard meer commerciële slagkracht dan als dit niet gebeurd was. Desondanks is er nog geen nieuwe shirtsponsor gevonden.

Men is blij met de publieke belangstelling die hoger is dan de begrootte aantallen van 6.000 seizoenskaarten en gemiddeld 7.500 bezoekers. Er wordt gehoopt dat de gemiddeld 10.000 bezoekers gehandhaafd kunnen worden waardoor de wedstrijdbaten minder negatief kunnen zijn als begroot.

Geld dat beschikbaar komt bij mogelijke promotie zal niet volledig naar selectie gaan, maar vooral naar het creëren van een structureel sluitende begroting. Mocht promotie niet behaald worden, dan zal Roda JC de begroting verder moeten laten dalen. Ondanks verder dalende spelerssalarissen zullen dan ook de sponsorinkomsten sterk teruglopen.

Er wordt flink energie gestoken in de jeugdopleiding en voetbalacademie, en hierin ook meer geld geïnvesteerd, mede door de samenwerking met Frits Schrouff.  Met Brian Jacobs is er bovendien alweer de volgende speler uit de eigen jeugd die regelmatig speelt. De Raadscommissie sprak hier breed lof over.

Tenslotte gaf Collard aan dat klantenbinding bovenaan staat. Een voorbeeld is het na thuiswedstrijden toelaten van jeugd op het veld, maar uiteraard ook de prestatie van het eerste elftal is hier behoorlijk van invloed op. Doelstelling is om Roda terug te krijgen in de harten!

In oktober meer duidelijkheid Politiebureau Kaalheidersteenweg

Tijdens de Raadscommissie Algemene Zaken en Middelen heeft onder andere de VVD Kirchroa, Burgerbelangen en het CDA vragen gesteld ten aanzien van de concreetheid van het concept beleidsplan 2015-2018 van de Politie Limburg. Er is commissiebrede zorg over het veiligheidsgevoel van de burgers.

Politie Kerkrade

Kerkrade gaat beschikken over 81 Agenten waarvan 9 wijkagenten. En zet in op onder burgerparticipatie en samenwerking met burgers. Daarnaast is de zogenaamde High Impact Crime speerpunt met daarbinnen o.a. de aanpak van  motorbendes, wietteelt, straatroof en overvallen.

Er zijn door de VVD Kirchroa en Burgerbelangen kritische vragen gesteld naar aanleiding van de nachtsluiting van het politiebureau aan de Kaalheidersteenweg, en de gevolgen hiervan. Burgemeester Som gaf aan hierop, alsook op de huisvesting in bredere zin, in oktober terug te gaan komen.

Daarnaast willen o.a. Lokaal Alternatief, VVD en het CDA meer duidelijkheid over de concrete invulling van de wijkagent en de tijd die in de wijk wordt besteedt. Op vragen geeft de korpschef aan dat de wijkagent 80% van zijn tijd met zijn wijk bezig zal zijn. Ook de doelstellingen in reductie van criminaliteit, werden aan de kaak gesteld.

Er wordt door de nieuwe korpschef Gerards alsook burgemeester Som aangegeven dat de lokale detailinvulling van het plan in november op de agenda komt.

Wordt dus zeker vervolgd!

Betalingsachterstand Roda JC, forse ingrepen én ontslagen verwacht. Begroting naar € 6,1 miljoen

Vanavond heeft wethouder Schneider de Commissie Algemene Zaken & Middelen geïnformeerd over een huurachterstand van Roda JC.  Een achterstand van inmiddels € 280.000 aan huur en belastingen en op 1 juli moet er een volgende € 400.000 voldaan worden terwijl de bankrekening leeg lijkt.

Roda stadion

Er werd door Dhr. Stijns (Directeur Stadion), Dhr. Collard (Financieel manager Roda JC) en Dhr. Janssen (Voorzitter RvC) een toelichting op de ontstane situatie gegeven.  Dhr. Stijns gaf een toelichting op de stand van zaken betreffende de ontvlechting van stadion van Roda die volop gaande is. Hierna zal vervolgens  het optimaliseren van de exploitatie van het stadion moeten worden doorgezet door vooral meer multifunctionaliteit te realiseren. Hierbij wordt gedacht aan verhuur kantoren, meer evenementen, exploitatie parkeerplaatsen, maar ook kostenverlaging en multifunctionaliteit door overstap op kunstgras. Hierdoor meer inkomsten dan alleen de huur van Roda, en dan is er zicht op mogelijke (gedeeltelijke) verkoop aan investeerders van het stadion.

Dhr. Wim Collard gaf een toelichting op de situatie bij Roda JC. Er is door Roda tijdig, voor het verlopen van de deadline, geïnformeerd dat er minder betaald ging worden als gevolg van een liquiditeitstekort.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een plan van aanpak als gevolg van de degradatie. Binnen twee weken wordt er duidelijkheid gegeven over mogelijke gevolgen voor het personeel. Ontslagen om bedrijfseconomische redenen lijken daarbij onvermijdelijk. De selectie zal wijzigen naar een zogenaamde “Jupiler league ++” selectie waarbij gedwongen afscheid genomen zal worden van een groot aantal van de huidige spelers.

Er zal over het huidige seizoen een tekort van € 1,6 miljoen zijn in plaats van het begrote tekort van € 600.000.  De begroting zal teruglopen naar € 6,1 miljoen, hoofdzakelijk door terugloop van sponsor en media inkomsten.  Er wordt gerekend met gemiddeld 7.500 toeschouwers. Er wordt tevens uitgegaan van een gelijkblijvende huur van € 800.000 voor het stadion.

Er zijn géén transferopbrengsten in de begroting opgenomen en ook zijn er geen mogelijke investeringen van Nol Hendriks opgenomen. De gemeenste zal de eerste schuldeiser zijn die hieruit betaald zal worden.