Video: Kinderoptocht Kerkrade 2015

De Kinderoptocht en goed weer lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook dit jaar weer prachtig weer en daardoor weer duizenden bezoekers langs de route die naar de grote groepen rijk uitgedoste kinderen keken. Een waarde pronkstoet voor jeugdprins Roel I

Hieronder een impressie van de optocht met dank aan Gio Bouwens

Schoeëlprins Roel I

Kirchroa.nl wunsjt ing sjun vasteloavend!

Klonekonkoer 2014

“D’r Herjòd is inge Kirchröatsjer” was een veel gehoorde uitspraak een carnaval vol met prachtig weer veel plezier en bonte kleuren met als hoogtepunt rond de 10.000 mensen op een bomvolle markt in Kerkrade tijdens het traditionele Klonekonkoer.

Klonekonkoer 2014

Vasteloavendtsög i Kirchroa

KVV 1936

Kingertsóg Kirchroa

Zaterdag 1 maart  2014 van 13.11 uur tot 16.30 uur

Route: Old Hickoryplein, Ambachtstraat, Hoofdstraat, O.L. Vrouwestraat, Zonstraat, Niersprinkstraat, Koninginnestraat, Oranjewplein, Oranjestraat, Hoofdstraat, Markt.

Jroeëse tsóg Kirchroa

Maandag 3 maart 2014 van 11.11 uur tot 17.30 uur

Route: Dr. Ackensplein, Bleijerheiderstraat, Kruisstraat, O.L.Vrouwestraat, Zonstraat, St.Pieterstraat, Chevremonstraat, Nassaustraat, Koestraat, Niersprinkstraat, Koningin­nestraat, Oranjestraat, Hoofdstraat, voetgangersgebied  – Markt.

VVKW

Kirchroa Wes:

Zondag 2 maart 2014 vanaf 12.30 uur tot 17.30 uur

Route:  St. Bernadettestraat, Calbertsweg, Grachterstraat, Plein, Industriestraat, Akerstraat, Van de Weijerstraat, Sofiastraat, Kleingraverstraat, Ericastraat, Heiveldplein, Begoniastraat, Kampstraat, Akerstraat, Schaesbergerstraat, Piusstraat.

Burgerlust Egelse

Egelse

Zondag 2 maart 2014 van 14.11 uur tot 16.00 uur vanaf 13.15 uur

Route: Bongartstraat, Terheidenstraat, Tripsstraat, Kerkraderstraat, Veldhofstraat, Torenstraat,  Terbruggen, Laurastraat, Kommerveldlaan, Molenweg, Laurastraat, Marktplein (ontbinding tussen 16.00 uur en 16.30 uur).

Vuur wunsje ing sjun vasteloavend!

Prins va Kirchroa: Jorren I

Zondag 12 januari is Jorren Sentjens op een zonnige en met duizenden Kirchröadsjer vasteloavend jecke gevulde markt door d’r KVV 1936 geproclameerd tot 70ste Stadsprins van Kerkrade

Jorren1

Jorren Sentjens (22), zoon van Henk en Maryl Sentjens-Wiertz en broer van Thijmen, is inne Kirchröadsjer jong voor wie een jongensdroom uitkomt. Zijn oom Harm zal op 1 februari a.s. de Sjwatse Kater in ontvangst nemen.

Jorren woont aan de Poststraat in Kerkrade-centrum samen met Maxime Bonnie en is in het dagelijks leven werkzaam als intercedent bij Wiertz Personeelsdiensten. Hij is lid van Het Genootschap Heeren Hemeldraegers en van Vasteloavendvereniging Sjpriets11. In zijn vrije tijd zijn tennis en skiën zijn favoriete bezigheden. Jorren I is ook Roda JC supporter.

De kersverse stadsprins zal regeren met de waal en woape-sjpróch:

Tsezame hei, tsezame op d’r maat.

Tsezame hü, en tsezame bis – deep – in de naat.

FOTO: Jo Pöttgens

Grote Optocht: verkiezingsstunt?

De PvdA in Kerkrade pleit ervoor om de gemeente Kerkrade het inschrijfgeld voor de “grote optocht” van d’r Kirchröadsjer Vasteloavends Verain  te laten betalen om de optocht toegankelijk te houden voor iedereen. Het gaat om een beperkt bedrag van ongeveer € 2.000,=

Op zich is het sympathiek en toe te juichen dat de PvdA zo begaan is met de carnavalsoptocht in Kerkrade.

PvdA tweet

Wat veel Kerkradenaren echter onbegrijpelijk vinden is waarom in eerste instantie niet de discussie wordt aangegaan met de KVV 1936. Het is discutabel of de noodzaak voor het vragen van inschrijfgeld wel aanwezig is voor deze grote vereniging die in tegenstelling tot de VV Kirchroa-West en KV Burgerlust  al ruim door de gemeente Kerkrade wordt gesubsidieerd.

Mocht het inschrijfgeld noodzakelijk blijken, dan is het af te vragen of het deelnemen aan de optocht daadwerkelijk afhangt van een gemiddeld bedrag van minder dan €1,= p.p.

Als de PvdA oprecht begaan is met het toegankelijk houden van de optocht voor alle burgers zou het de PvdA sieren als ze dit niet financieren met door de burgers opgebracht belastinggeld, maar bijvoorbeeld via een burgerinitiatief. Marcel Mahr heeft onlangs nog aangetoond dat er veel Kerkradenaren bereid zijn flink geld te doneren voor een goed doel!

Kirchroa.nl daagt de PvdA uit haar oprechtheid te onderstrepen door het starten van een privaat gefinancierd fonds voor armlastige optochtdeelnemers. Kirchroa .nl zal in dat geval direct doneren!

Of is het toch gewoon een verkiezingsstunt zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen?