Grote Optocht: verkiezingsstunt?

De PvdA in Kerkrade pleit ervoor om de gemeente Kerkrade het inschrijfgeld voor de “grote optocht” van d’r Kirchröadsjer Vasteloavends Verain  te laten betalen om de optocht toegankelijk te houden voor iedereen. Het gaat om een beperkt bedrag van ongeveer € 2.000,=

Op zich is het sympathiek en toe te juichen dat de PvdA zo begaan is met de carnavalsoptocht in Kerkrade.

PvdA tweet

Wat veel Kerkradenaren echter onbegrijpelijk vinden is waarom in eerste instantie niet de discussie wordt aangegaan met de KVV 1936. Het is discutabel of de noodzaak voor het vragen van inschrijfgeld wel aanwezig is voor deze grote vereniging die in tegenstelling tot de VV Kirchroa-West en KV Burgerlust  al ruim door de gemeente Kerkrade wordt gesubsidieerd.

Mocht het inschrijfgeld noodzakelijk blijken, dan is het af te vragen of het deelnemen aan de optocht daadwerkelijk afhangt van een gemiddeld bedrag van minder dan €1,= p.p.

Als de PvdA oprecht begaan is met het toegankelijk houden van de optocht voor alle burgers zou het de PvdA sieren als ze dit niet financieren met door de burgers opgebracht belastinggeld, maar bijvoorbeeld via een burgerinitiatief. Marcel Mahr heeft onlangs nog aangetoond dat er veel Kerkradenaren bereid zijn flink geld te doneren voor een goed doel!

Kirchroa.nl daagt de PvdA uit haar oprechtheid te onderstrepen door het starten van een privaat gefinancierd fonds voor armlastige optochtdeelnemers. Kirchroa .nl zal in dat geval direct doneren!

Of is het toch gewoon een verkiezingsstunt zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen?