De Hootsere Keet!

Na de spontane Facebook actie van Marcel Mahr in 2013 met een opbrengst van meer dan € 7.000,= is er inmiddels en heuse stichting “Kirchroa vuur Kirchroa” opgericht.

kirchroa vuur kirchroa

Op zaterdag 13 december zal op de Markt de “Hootsere Keet” plaats vinden. Zoals Radio 3FM reeds jaren het Glazen Huis organiseert zal in Kerkrade een soortgelijk evenement georganiseerd worden echter wel gekleed in een Kerkraads jasje , vandaar de naam.

Van 10.00 tot 20.00 zullen er lokale DJ’s plaats nemen achter de draaitafel. Men kan ook hier voor een zelf te bepalen bedrag een plaatje aanvragen.  Om zo veel mogelijk geld binnen te halen voor het goede doel zullen er ook mooie giften geveild worden.

Het is uiteraard de bedoeling om zo veel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Na de voedselbank zal dit jaar gekozen worden voor diversen stichtingen welk zorg dragen voor mensen die het niet altijd even breed hebben. Het bedrag zal omgezet worden in een kerstpakket met bruikbare artikelen. De doelstelling is minimaal 200 pakketten twv € 50,=

Meer informatie op www.kirchroavuurkirchroa.nl